Case Study

Posted in ProiecteVWI

Think Glow Smile

“CaseStudy” este primul concurs de studii de caz organizat de o asociaţie studenţească din Bucureşti. Prin acest proiect, VWI ESTIEM Bucureşti îşi doreşte să ofere studenţilor ocazia de a elabora soluţii pentru studii de caz propuse de firme, pentru situaţii economice şi tehnice reale sau ipotetice.

Desfăşurarea evenimentului se întinde pe parcursul a 5 zile, astfel:

Ziua 1: Training şi prezentarea firmelor participante, împreunã cu studiile de caz propuse;

Zilele 2 şi 3: Elaborarea soluţiilor;

Ziua 4: Prezentarea soluţiilor;

Ziua 5: Festivitatea de premiere;

Fiecare echipă va avea aproximativ 30 de minute pentru susţinerea rezultatelor obţinute, în faţa membrilor juriului. Juriul va fi alcătuit din reprezentanţi ai firmelor care au propus un studiu de caz. Se va urmări nu numai verificarea cunoştinţelor dobândite în timpul studiului, ci şi capacitatea de decizie, de analiză, creativitatea, munca în echipă şi abilităţile sociale. Concursul se va încheia cu o festivitate de decernare a premiilor, la care membrii juriului sunt invitaţi să acorde diplomele şi premiile echipelor câştigătoare.